Agressieve hond - Wat kun je eraan doen?

Waarom gedraagt mijn hond zich agressief?

Om het gedrag te kunnen verbeteren is het belangrijk te weten waardoor de agressie ontstaat. Een agressieve hond wil zich verdedigen tegen een negatieve prikkel. Het doel hiervan is om “gevaar” op afstand te houden. In de aanloop naar bijten of aanvallen, zijn er meestal al verschillende signalen, waaraan je kunt afleiden dat je hond zich niet prettig voelt. Door deze signalen beter te leren herkennen, kun je als baasje in sommige gevallen anticiperen, waardoor een uitbarsting voorkomen wordt.

Gedrag wat vooraf gaat aan agressie – lichaamstaal van de hond

Honden gaan van nature conflicten uit de weg om het risico op een verwonding zo klein mogelijk te houden. Wanneer een hond geprikkeld wordt, kun je in eerste instantie vaak stresssignalen waarnemen. Voorbeelden hiervan zijn: een pootje opheffen, over de neus likken en plotseling schudden van het lichaam. Wanneer de prikkel vervolgens niet afneemt, verstijft het lichaam begint het dier met grommen of blaffen. Pas in het uiterste geval krijg je te maken met een agressieve hond die mogelijk gaat bijten.

Oorzaken die kunnen leiden tot een agressieve hond

Bij pijn, of om pijn te voorkomen, kan een hond agressief gedrag vertonen. Controleer daarom bij agressie altijd of er sprake is van lichamelijk ongemak. Raadpleeg bij twijfel je dierenarts om een eventuele medische oorzaak uit te sluiten.

Een agressieve hond handelt meestal uit angst.  Wanneer er in het verleden een negatieve ervaring is geweest met een grote hond met bruine vacht, kunnen er bij vergelijkbare dieren angstgevoelens ontstaan. Ook bepaald gedrag, bijvoorbeeld het plotseling dichterbij komen van een mens of dier kan zo’n negatief gevoel veroorzaken. Door agressief te zijn probeert de hond afstand te nemen van de “dreiging.”

Daarnaast heeft de mate waarin een dier stress ervaart ook invloed op het ontstaan van agressief gedrag. Door stressfactoren te beperken, zal er minder escalatie optreden. Het is belangrijk bij een agressieve hond te observeren, welke prikkels aanleiding geven tot het ongewenste gedrag. Door deze te identificeren en deze uit de weg te gaan, wordt agressie voorkomen.

Wat kun je doen om het gedrag van je agressieve hond te verbeteren?

Bij agressief gedrag vergroot je zo snel mogelijk de afstand tussen de prikkel waarop gereageerd wordt en jouw hond. Probeer na een voorval zo goed mogelijk na te gaan wat de reactie heeft veroorzaakt. Dit geeft vaak handvaten om in de toekomst deze prikkels te vermijden. Bijvoorbeeld bij een hond met angst voor fietsers die van achteren naderen, kan door te wandelen in tegengestelde richting een positief effect bereikt worden. De prikkel wordt immers weggenomen, wanneer de fietsers zichtbaar naderen.

Als je merkt dat je hond erg gevoelig is voor stressfactoren en soms onzeker reageert, kan door gebruik te maken van feromonen (bijvoorbeeld Beaphar CaniComfort spot-on) een veiliger gevoel voor de hond gecreëerd worden. Hierdoor zal je hond minder reageren op de prikkels die een agressieve reactie veroorzaken.

Omdat het gedrag van een agressieve hond soms moeilijk te doorbreken is, kun je een hondengedragsdeskundige raadplegen. Zij kunnen helpen bij het identificeren van de prikkels die het negatieve gedrag veroorzaken en stellen het juiste trainingsplan op om de hond te leren hiermee om te gaan.