Privacybeleid

Beaphar respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid informeert u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, ongeacht de manier waarop u contact met ons opneemt – bijvoorbeeld via onze website, per e-mail, telefoon, op social media of in persoon. In dit beleid staat informatie over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

 

1. Belangrijke informatie en wie wij zijn

Doel van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is bedoeld om u informatie te geven over hoe Beaphar uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, inclusief eventuele gegevens die u verstrekt als u zich (indien van toepassing) aanmeldt voor een of meerdere nieuwsbrieven of mailinglijsten, een product of dienst koopt, deelneemt aan een wedstrijd of onderzoek of anderszins contact heeft met ons.

Onze website is niet bedoeld voor kinderen en wij verzamelen bewust geen gegevens over kinderen. Als u jonger bent dan 16 jaar, moet u stoppen met het gebruik van onze website tenzij u onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt om de website te gebruiken.

Het is belangrijk dat u dit privacybeleid leest, net als alle andere kennisgevingen over privacy of behoorlijke verwerking die wij u mogelijk verstrekken in specifieke gevallen waarin wij persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Dit privacybeleid is een aanvulling op dergelijke kennisgevingen en is niet bedoeld om deze te vervangen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Beaphar bestaat uit verschillende rechtspersonen (die samen de “Beaphar Group” vormen). Informatie hierover kunt u krijgen door een e-mail te sturen naar dpo@beaphar.com. Dit privacybeleid wordt uitgegeven namens de Beaphar Group; waar wij in dit privacybeleid “Beaphar”, “wij”, “ons” of “onze” gebruiken, verwijzen we naar het relevante bedrijf binnen de Beaphar Group dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Beaphar Beheer BV is de uiteindelijke verwerkingsverantwoordelijke voor Beaphar.

Wij hebben een data protection officer (DPO) benoemd die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot dit privacybeleid. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, waaronder een verzoek om uw wettelijke rechten uit te oefenen (zoals beschreven in paragraaf 9 van dit privacybeleid), neemt u dan gerust contact op met de DPO via de onderstaande gegevens.

Contactgegevens   

Onze volledige gegevens zijn:

Naam en functie van de DPO: Lee Wallhead, Financial Controller (Verenigd Koninkrijk)

Emailadres: dpo@beaphar.com

Postadres: Sinclair Animal & Household Care, Ropery Road, Gainsborough, Lincolnshire, DN21 2QB, England

Telefoonnummer: +44 1427 675656

U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming in het land waar u woont (in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens). Wij zouden het echter op prijs stellen als u ons de kans geeft om uw klacht op te lossen voordat u de toezichthouder benadert. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om in eerste instantie contact met ons op te nemen.

Wijzigingen in dit privacybeleid en uw plicht om ons op de hoogte te stellen van wijzigingen

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018. Voorgaande versies kunnen worden verkregen door contact met ons op te nemen.

Dit privacybeleid beschrijft uw rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u in bezit hebben accuraat en actueel zijn. Wij verzoeken u daarom wijzigingen in uw persoonsgegevens aan ons door te geven zolang er tussen ons een relatie bestaat.

Links naar websites van derden en het gebruik van data

Mogelijk staan er links op onze website naar websites, plug-ins en toepassingen van derden. Als u op deze links klikt of een dergelijke verbinding maakt, staat u derden mogelijk toe gegevens over u te verzamelen of te delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wij raden u aan bij het verlaten van onze website het privacybeleid of de kennisgeving hieromtrent te lezen van iedere website die u bezoekt.

Daarnaast gebruiken we data om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de statistieken die verzameld worden, kunnen we onze website blijven ontwikkelen en de gebruikservaring voor u als gebruiker blijven verbeteren. 

We willen u er extra op attenderen dat we gebruik maken van Google Analytics met de anonimiseringsfunctie (IP-anonimisering).

Google Analytics is een webanalytics-tool. Web Analytics is het verzamelen en analyseren van data over het gedrag van websitebezoekers. Een webanalytics-tool verzameld data over de website waar een persoon vandaan komt (de doorverwijzende pagina), welke subpaginas bezocht zijn, hoe vaak en voor welke duur een subpagina is bezocht. 

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies wordt uitgelegd in ons cookiebeleid. Met het instellen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. 

Onze websites gebruiken Google Analytics met de extensie “_anonymizelp ()”. Met de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres vooraf door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) ingekort. Wanneer uw IP-adres wordt ingekort, kan persoonlijke identificatie worden uitgesloten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke informatie wordt overgedragen aan de VS, heeft Google zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 par. 1 zin 1 lid f DS-GVO.2

Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google met behulp van de browserinvoegtoepassing die beschikbaar is onder de volgende link. in downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Raadpleeg onderstaande links voor meer informatie over de gerbruiksvoorwaarden van Google: 

http://www.google.com/analytics/terms/en .html, 

Privacy Policy: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, and the Privacy Policy: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. 

 

2. De gegevens die wij verzamelen over u

Onder persoonsgegevens, of persoonlijke gegevens, wordt verstaan alle informatie over een individu waardoor die persoon geïdentificeerd kan worden. Hiertoe behoren geen gegevens waaruit de identiteit is verwijderd (geanonimiseerde gegevens).

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die we als volgt hebben gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens waaronder voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie, burgerlijke staat, titel, geboortedatum, geslacht, functietitel en werkgever.
 • Contactgegevens waaronder factuuradres, bezorgadres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens waaronder bankrekening- en betaalpasgegevens.
 • Transactiegegevens waaronder gegevens over betalingen aan en door u en andere gegevens over producten en diensten die u bij ons hebt gekocht.
 • Technische gegevens waaronder internetprotocol (IP)-adres, uw logingegevens, type browser en versie, ingestelde tijdzone en locatie, type browserplug-in en versie, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website.
 • Profielgegevens waaronder gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen die u gedaan heeft of bestellingen die u geplaatst heeft, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op onderzoeksvragen.
 • Gebruiksgegevens waaronder informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens waaronder uw voorkeuren omtrent het ontvangen van marketinginformatie van ons en aan ons gelieerde derden en uw communicatievoorkeuren.
 • Klachtgegevens waaronder informatie over uw dier.


Wij verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen zijn afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden wettelijk gezien niet beschouwd als persoonsgegevens aangezien deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect prijsgeven. Wij kunnen uw gebruiksgegevens bijvoorbeeld aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat gebruikmaakt van een bepaalde functionaliteit op de website. Als wij echter geaggregeerde gegevens combineren of linken aan uw persoonsgegevens zodat deze gegevens u direct of indirect kunnen identificeren, dan behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Wij verzamelen geen speciale categorieën persoonsgegevens over u (hieronder vallen gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Wij verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Als u nalaat persoonsgegevens te verstrekken

Als wij wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens te verzamelen of dit doen op basis van een overeenkomst met u en u laat na om deze gegevens te verstrekken op verzoek, dan zijn we mogelijk niet in staat om de overeenkomst die we met u zijn aangegaan of proberen aan te gaan (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren) uit te voeren. In dat geval moeten wij mogelijk een van onze producten of diensten annuleren. Wij zullen u hierover informeren op het moment dat dit aan de orde is.

 

3. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Wij gebruiken verschillende methodes om gegevens van u en over u te verzamelen. We doen dit onder meer door middel van:

 • Directe interactie U kunt ons mogelijk uw identiteits-, contact- en financiële gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te communiceren per post, telefoon, e-mail of anderszins, waaronder persoonlijk contact. Hieronder vallen bijvoorbeeld persoonsgegevens die u verstrekt als u:
  • onze producten of diensten aanvraagt
  • een account aanmaakt op onze website
  • zich aanmeldt voor onze diensten of publicaties
  • aangeeft marketinginformatie te willen ontvangen
  • deelneemt aan een wedstrijd, actie of onderzoek
  • ons feedback geeft
  • een klacht indient

 

 • Geautomatiseerde technologieën of interactie Tijdens uw interactie via onze website verzamelen wij mogelijk automatisch technische gegevens over uw apparatuur, zoekgedrag en -patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door middel van cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën. Wij ontvangen mogelijk ook technische gegevens over u als u andere websites bezoekt die gebruikmaken van onze cookies. Graag verwijzen wij u naar ons cookiebeleid voor meer informatie.
   
 • Persoonsgegeven van derden of openbare bronnen Mogelijk ontvangen wij persoonsgegevens over u van diverse openbare bronnen en derden zoals hieronder beschreven:
  • technische gegevens van de volgende partijen:
   (a) leveranciers van analytics zoals Google, waarvan er enkele gevestigd zijn buiten de EER
   (b) advertentienetwerken, waarvan er enkele gevestigd zijn buiten de EER
   (c) en leveranciers van zoekinformatie, waarvan er enkele gevestigd zijn buiten de EER
 • Contact-, financiële en transactiegegevens van leveranciers van technische, betalings- en bezorgingsdiensten, waarvan er enkele gevestigd zijn buiten de EER.
 • Identiteits- en contactgegevens van datahandelaren of data aggregators, waarvan er enkele gevestigd zijn buiten de EER.
 • Identiteits- en contactgegevens van openbare bronnen als het kiezersregister en de Kamer van Koophandel gevestigd binnen de EER.

 

4. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen als de wet ons daar toestemming voor geeft. In de meeste gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

 • Indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst die we op het punt staan met u aan te gaan of al zijn aangegaan met u.
 • Op het moment dat het nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen (of die van derden) en uw belangen en fundamentele rechten wegen niet zwaarder dan die belangen.
 • Als we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

 

Over het algemeen gaan we niet uit van toestemming als juridische grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens, met uitzondering van het sturen van direct marketing per e-mail of SMS. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen.

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken
Wij hebben hieronder een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we uw persoonsgegevens willen gaan gebruiken (of mogelijk willen gaan gebruiken in de toekomst) en op welke rechtsgrondslagen we ons gebruik baseren. Waar van toepassing hebben we ook vastgesteld wat onze gerechtvaardigde belangen zijn.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat wij uw persoonsgegevens mogelijk verwerken op basis van meer dan een wettige grondslag, al naar gelang het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neemt u gerust contact met ons op als u meer informatie wilt over de specifieke juridische gronden waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren als er meerdere gronden zijn vermeld in de onderstaande tabel.

 

Doel/Activiteit

Type gegevens

Rechtsgrondslag voor verwerking incl. grondslag voor gerechtvaardigd belang

Registratie van u als nieuwe klant

(a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens

Uitvoering van een overeenkomst met u

Verwerking en bezorging van uw bestelling incl.:
(a) Afhandeling van betalingen, vergoedingen en kosten
(b) Innen en terugvorderen van geld dat u ons verschuldigd bent

(a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Financiële gegevens
(d) Transactiegegevens
(e) Marketing- en communicatiegegevens

(a) Uitvoering van een overeenkomst met u
(b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (incl. verhalen van schulden die ons toekomen)

Relatiebeheer dat o.a. het volgende omvat:
(a) U informeren over wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid
(b) U vragen om een review te plaatsen of deel te nemen aan een onderzoek
(c) Een klacht bij ons in te dienen

(a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Profielgegevens
(d) Marketing- en
communicatiegegevens
(e) Klachtgegevens

(a) Uitvoering van een overeenkomst met u
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(c) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om onze administratie up-to-date te houden en te onderzoeken hoe onze klanten onze producten/diensten gebruiken)

Om u in staat te stellen deel te nemen aan een verloting of wedstrijd, of om een enquête in te vullen.

(a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Profielgegevens
(d) Gebruiksgegevens
(e) Marketing- en communicatiegegevens

(a) Uitvoering van een overeenkomst met u
(b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze
producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

Beheer en bescherming van ons bedrijf en onze website (incl. het oplossen van problemen, analyseren van gegevens, testen, onderhouden van systemen, bieden van ondersteuning, rapporteren en hosten van gegevens)

(a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Technische gegevens

(a) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (voor onze bedrijfsvoering, levering
van administratieve en IT-diensten, netwerk-
beveiliging, om fraude te voorkomen en in het
kader van een bedrijfsreorganisatie of herstructurering van de groep)
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Levering van voor u relevante inhoud en advertenties op de website en het meten van of inzicht krijgen in de effectiviteit van de advertenties die wij u tonen

(a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Profielgegevens
(d) Gebruiksgegevens
(e) Marketing- en communicatiegegevens
(f) Technische gegevens

(b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, ons bedrijf te laten groeien en als basis voor onze marketingstrategie)

Gegevensanalyse ter verbetering van onze website, producten/diensten, marketing, relatie met en ervaringen van klanten

(a) Technische gegevens
(b) Gebruiksgegevens

(b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om type klanten te definiëren voor
onze producten en diensten, onze website
up-to-date en relevant te houden, ons bedrijf te ontwikkelen en als basis voor onze marketingstrategie)

Suggesties en aanbevelingen doen aan u over producten of diensten die mogelijk interessant zijn voor u

(a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Technische gegevens
(d) Gebruiksgegevens
(e) Profielgegevens

Toestemming

 

Marketing
Wij streven ernaar u keuzemogelijkheden te geven met betrekking tot bepaald gebruik van persoonsgegevens, met name rondom marketing en advertenties. Het is helemaal aan u of u ons toestemming geeft om u elektronische marketinginformatie te sturen; wij doen dit alleen als u ons toestemming hebt gegeven hiervoor.

Speciale aanbiedingen van ons
Wij kunnen uw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een idee te krijgen van wat u mogelijk wilt of nodig hebt, of wat mogelijk interessant is voor u. Zo bepalen wij welke producten, diensten en aanbiedingen relevant kunnen zijn voor u (dit noemen wij marketing).

U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u informatie hebt aangevraagd bij ons, producten of diensten van ons hebt gekocht of ons uw gegevens hebt gegeven toen u deelnam aan een wedstrijd of zich aanmeldde voor een actie, en in elk van deze gevallen heeft aangegeven dat u deze marketingcommunicatie wenst te ontvangen (opt in).

Marketing door derden
Wij vragen uw uitdrukkelijke ‘opt in’-toestemming voordat wij uw persoonsgegevens delen met een bedrijf buiten de Beaphar Group voor marketingdoeleinden.

Opting out
U kunt ons te allen tijde vragen om u geen marketingcommunicatie meer te sturen (en om dit verzoek door te geven aan derden aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt) door contact met ons op te nemen.

Cookies
U kunt uw browser zo instellen dat bepaalde of alle browsercookies geweigerd worden of u dat een melding krijgt als websites cookies plaatsen of toegang proberen te krijgen tot cookies. Als u cookies uitschakelt of weigert, houdt u er dan alstublieft rekening mee dat sommige delen van onze website mogelijk niet meer toegankelijk zijn of niet goed werken. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u graag naar ons cookiebeleid.

Wijziging van doeleinde
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs vinden dat we de gegevens om een andere reden nodig hebben en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u een toelichting wenst te ontvangen over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neemt u dan gerust contact met ons op.

Als wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor niet verwante doeleinden, dan informeren wij u daarover en leggen we u uit volgens welke juridische grondslag we hiertoe gerechtigd zijn.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, overeenkomstig de hierboven genoemde regels, als de wet dit vereist of toestaat.

 

5. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met de hieronder genoemde partijen voor de doeleinden zoals beschreven in de tabel in paragraaf 4 hierboven.
• Interne derden zoals beschreven in de Begrippenlijst.
• Externe derden zoals beschreven in de Begrippenlijst.
• Derden aan wie of met wie wij mogelijk delen van ons bedrijf of onze activa verkopen, overdragen of samenvoegen.

Anderzijds nemen wij mogelijk andere bedrijven over of fuseren we daarmee. Als ons bedrijf verandert, dan kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als beschreven in dit privacybeleid.

Wij eisen van alle derden dat ze de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze gegevens behandelen in overeenstemming met de wet. Onze externe dienstverleners mogen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden. Zij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

 

6. Internationale overdracht

Wij delen uw persoonsgegevens binnen de Beaphar Group in de Europese Economische Ruimte (EER).

Enkele van onze externe derden kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd, dus hun verwerking van uw persoonsgegevens omvat overdracht van gegevens buiten de EER.

Als wij uw persoonsgegevens overdragen buiten de EER, zorgen we ervoor dat ze op een vergelijkbare manier beschermd worden door zeker te stellen dat ten minste één van de volgende voorzorgsmaatregelen is geïmplementeerd:

 • Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan landen waarvan de Europese Commissie vindt dat ze adequate bescherming bieden voor persoonsgegevens.
 • Als wij bepaalde dienstverleners inschakelen, kunnen we specifieke overeenkomsten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa.
 • Als wij in de VS gevestigde dienstverleners inschakelen, dan kunnen we gegevens aan hen overdragen als ze lid zijn van het Privacy Shield-programma, dat eist dat zij persoonsgegevens die tussen Europa en de VS worden.

 

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie over de specifieke manier waarop wij uw persoonsgegevens overdragen buiten de EER.

 

7. Gegevensbeveiliging

Wij hebben toepasselijke beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, door onbevoegden worden ingezien of worden gebruikt, gewijzigd of openbaar gemaakt. Bovendien is toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot de medewerkers, agenten, opdrachtnemers en andere derden voor wie dat gezien hun zakelijke activiteiten nodig is. Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen volgens onze instructies en hebben een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben procedures opgesteld voor mogelijke datalekken en als de wet dat van ons vereist, stellen wij u en de relevante toezichthouder (in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens) op de hoogte als wij een vermoeden hebben van een datalek.

 

8. Bewaartermijn voor persoonsgegevens

Hoelang bewaart u mijn persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang deze noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, waaronder wettelijke, boekhoudkundige en verslagleggingsdoeleinden.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, kijken we naar de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de gegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofde verwerking of publicatie, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden ook met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Meer informatie over de bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonsgegevens is beschikbaar in ons bewaarbeleid, dat u kunt opvragen door contact met ons op te nemen.

In sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie Verwijdering hieronder voor meer informatie.

In sommige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat deze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor statistische of onderzoeksdoeleinden; in dat geval kunnen wij deze gegevens onbeperkt gebruiken zonder u daarover verder te informeren.

 

9. Uw wettelijke rechten

In bepaalde gevallen heeft u volgens gegevensbeschermingswetgeving rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Als u gebruik wilt maken van een van deze rechten (zoals uitgebreider beschreven in de Begrippenlijst), neemt u dan gerust contact met ons op.

Gewoonlijk geen vergoeding

U hoeft gewoonlijk geen vergoeding te betalen als u toegang wilt tot uw persoonsgegevens (of gebruik wilt maken van een van de andere rechten). Wij kunnen u echter wel een redelijk bedrag in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of overdreven is. In een dergelijk geval kunnen wij ook weigeren om tegemoet te komen aan uw verzoek.

Wat we mogelijk nodig hebben van u

Mogelijk hebben wij specifieke gegevens van u nodig om uw identiteit te bevestigen en u toegang te geven tot uw persoonsgegevens (of om gebruik te kunnen maken van een van uw andere rechten). Dit is een beveiligingsmaatregel die bedoeld is om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Wij kunnen ook contact met u opnemen voor meer informatie met betrekking tot uw verzoek om u sneller een reactie te kunnen geven.

Reactietermijn

Wij proberen binnen een maand te reageren op alle legitieme verzoeken. Incidenteel kan dit iets langer duren dan een maand als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken heeft ingediend. In een dergelijk geval informeren wij u hierover en houden wij u op de hoogte.

 

10. Begrippenlijst

RECHTSGRONDSLAG

Gerechtvaardigd belang betekent het belang van ons bedrijf in het uitvoeren en beheren van onze activiteiten, waardoor we u de beste diensten/producten en de beste en veiligste ervaring kunnen bieden. We houden rekening met en maken een afweging van iedere mogelijke impact op u (zowel positief als negatief) en uw rechten, voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen ondergeschikt zijn aan de impact op u (tenzij we uw toestemming hebben of het anderszins is vereist of toegestaan door de wet). Neem voor meer informatie over hoe we onze gerechtvaardigde belangen afwegen tegen iedere mogelijke impact op u, met betrekking tot specifieke activiteiten, contact met ons op te nemen.

Uitvoering van een overeenkomst betekent het verwerken van uw gegevens voor zover dat nodig is om een overeenkomst uit te voeren waarin u een partij bent of om op uw verzoek maatregelen te nemen vóór het afsluiten van een dergelijke overeenkomst.

Voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting betekent het verwerken van uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting die voor ons van toepassing is.

 

DERDEN

Interne derden
Andere bedrijven binnen de Beaphar Group.

Externe derden

 • Dienstverleners van zowel binnen als buiten de EER die IT- en systeembeheerdiensten verlenen.
 • Professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers en verzekeraars, van zowel binnen als buiten de EER die diensten verlenen op het gebied van consultancy, bankzaken, juridische zaken, verzekeringen en boekhouding.
 • Belastingdiensten en andere autoriteiten van binnen de EER.
   

 

UW WETTELIJKE RECHTEN

U heeft recht op:

Toegang tot uw persoonsgegevens (recht op inzage). Dit betekent dat u een kopie ontvangt van de persoonsgegevens die wij van u bezitten en kunt controleren of wij deze wettig verwerken.

Wijziging van de persoonsgegevens die wij van u bezitten (recht op correctie). Dit betekent dat u eventueel onvolledige of onjuiste gegevens kunt laten aanvullen en/of corrigeren. We moeten mogelijk wel de juistheid verifiëren van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt.

Verwijdering van uw persoonsgegevens (recht op verwijdering). Dit betekent dat u ons kunt vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden meer is voor ons om uw gegevens te blijven verwerken. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als u gebruik hebt gemaakt van het recht van verzet (zie hieronder), als wij uw gegevens onwettig hebben verwerkt of als we verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering vanwege bepaalde wettelijke redenen, waarover wij u, indien van toepassing, zullen informeren op het moment van uw verzoek.

Verzet tegen het verwerken van uw persoonsgegevens als wij dat doen vanuit een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde) en er iets is in uw persoonlijke situatie waardoor u bezwaar hebt tegen het verwerken van uw gegevens op deze gronden, omdat u het gevoel hebt dat het een impact heeft op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht op verzet als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing. In sommige gevallen zullen we aantonen dat we overtuigende gerechtvaardigde belangen hebben om uw gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u ons kunt vragen het verwerken van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario’s: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij deze verwijderen; (c) als u wilt dat wij de gegevens langer in ons bezit houden, ook als wij deze niet langer nodig hebben, omdat u deze nodig hebt met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering; of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten vaststellen of we doorslaggevende gerechtvaardigde belangen hebben om deze toch te gebruiken.

Overdracht van uw persoonsgegevens naar u of een derde. We verstrekken uw persoonsgegevens aan u, of een derde die u heeft gekozen, in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen geldt voor geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming heeft gegeven voor gebruik of die we hebben gebruikt om een overeenkomst met u uit te voeren.

Intrekking van toestemming op ieder moment als wij enkel op basis van uw toestemming uw persoonsgegevens gebruiken. Dit heeft echter geen effect op de wettigheid van de verwerking van uw gegevens voordat u uw toestemming heeft ingetrokken. Wanneer u uw toestemming intrekt, kunnen we mogelijk bepaalde producten of diensten niet meer aan u verstrekken. Wij zullen u laten weten of dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrek